Družstvo I: Ríša Baxa – Krýša Struhař

Družstvo I: Ríša Baxa – Krýša Struhař