Družstvo I : Jáchym Baxa – Tadeáš Červík

Družstvo I : Jáchym Baxa – Tadeáš Červík